Podaljšano bivanje in JV

Podaljšano bivanje je oblika vzgojno-izobraževalnega procesa, organizirana po pouku in namenjena učencem od 1. do 5. razreda. V PB se učenci vključujejo prostovoljno s prijavo staršev v okviru pravil, ki jih določi šola.

V šolskem letu 2017/18 imamo podaljšano bivanje organizirano v sedmih oddelkih in traja od 11.50 do 16.30. Po pouku se učenci zberejo v učilnicah podaljšanega bivanja po določenem razporedu.

Podaljšano bivanje ni le varstvo, ampak učenca vključi v različne dejavnosti, ki trajajo 50 minut in si sledijo takole:

11.50 – 13.30  kosilo in sprostitvene dejavnosti

13.30 – 14.20  ustvarjalno preživljanje prostega časa in interesne dejavnosti

14.20 – 15.10  samostojno učenje
15.10 – 16.30  sprostitvene dejavnosti in popoldanska malica
Učenci naj odhajajo domov po zaključeni uri posamezne dejavnosti, saj vmesni odhodi učencev motijo vzgojno-izobraževalno delo.

Ob prevzemu otroka pokličete in ga počakate pred razredom, učitelja pa vedno obvestite o prevzemu. Zaradi varnosti otrok ter odgovornosti šole, učitelj predčasno dovoli otroku odhod iz PB samo s pisnim dovoljenjem staršev.

(Skupno 2 obiskov, današnjih obiskov 1)