Roditeljski sestanki

V mesecu septembru bomo izvedli roditeljske sestanke za vse oddelke naše šole po naslednjem razporedu:

Matična šola v Podlubniku:

1. roditeljski sestanek

Vsebina

Nosilec

5. 9. 2018 ob 18:00

1. razred

Predstavitev dela, LDN 2018/19, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, druge strokovne delavke in učiteljice OPB in ravnatelj
13. 9. 2018 ob 18:00

2. razred

Predstavitev dela, LDN 2018/19, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
12. 9. 2018 ob  18:00

3. razred

Predstavitev dela, LDN 2018/19, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
13. 9. 2018 ob 18:00

4. razred

Predstavitev dela, LDN 2018/19, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
11. 9.2018 ob 18:00

5. razred

Predstavitev dela, LDN 2018/19, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, učiteljice OPB in ravnatelj
18. 9. 2018 ob 18:00

6. razred

Predstavitev učiteljskega zbora, predstavitev dela, LDN 2018/19, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Ravnatelj, razredniki, predmetni učitelji in šolska svetovalna služba
12. 9. 2018 ob 18:00

7. razred

Predstavitev dela, LDN 2018/19, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, ravnatelj
6. 9. 2018 ob 18:00

8. razred

Šola v naravi, predstavitev dela, LDN 2018/19, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, ravnatelj
11. 9. 2018 ob 18:00

9. razred

Predstavitev dela, LDN 2018/19, poklicna orientacija, seznanitev staršev s predpisi, ki urejajo preverjanje in ocenjevanje znanja ter napredovanje učencev v osnovni šoli Razredniki, psihologinja, ravnatelj

Na vseh roditeljskih sestankih bo najprej skupni del z ravnateljem, nato bodo razredniki nadaljevali z roditeljskim sestankom po oddelkih.

Podružnične šole:

1. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
17. 9. 2018 17:00 1. – 5.  razred Lenart Predstavitev dela, LDN 2018/19 Ravnatelj, razredniki,  in učiteljica OPB
10. 9. 2018 ob 17:00 1. – 5. razred Bukovica Predstavitev dela, LDN 2018/19 Ravnatelj, razredniki,  in učiteljica OPB
19. 9. 2018 ob 18:00 1. – 5. razred Bukovščica Predstavitev dela, LDN 2018/19 Ravnatelj, razredniki,  in učiteljica OPB

Drugi roditeljski sestanek

Matična šola v Podlubniku

2. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
15. 2. 2018 ob 17.00 1. razred Analiza učnega uspeha, 8 krogov odličnosti, aktualna problematika razredniki
15. 2. 2018 ob 18.00 2. razred Analiza učnega uspeha, aktualna problematika razredniki
27. 2. 2018 ob 17 3. razred Analiza učnega uspeha, testiranje branja, aktualna problematika razredniki, Katarina Podrekar
12. 2. 2018 ob 17.00 4. razred Analiza učnega uspeha, aktualna problematika razredniki
12. 2. 2018 ob 18.00 5. razred Analiza učnega uspeha, 8 krogov odličnosti, aktualna problematika razredniki
6. 3. 2018 ob 18.00 6. razred Analiza učnega uspeha, izbirni predmeti, NPZ, aktualna problematika razredniki
12.12. 2017 7. razred Zimska šola v naravi ravnatelj, vodja šole v naravi, razredniki
27. 2. 2018 ob 18.00 8. razred Analiza učnega uspeha, aktualna problematika razredniki
6. 2. 2018 ob 18.30 9. razred Vpis v srednje šole, analiza učnega uspeha, 8 krogov odličnosti, aktualna problematika Judita Slabe, razredniki

Podružnične šole

2. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
7. 12. 2017 4. in 5. razred – za vse podružnice Šola v naravi -tabor razredniki
1. 2. 2018 ob 18.00 1. –3. razred na PŠ Bukovica, za vse podružnice Analiza učnega uspeha, branje in testiranje branja, aktualna problematika razredniki, Katarina Podrekar

Tretji roditeljski sestanek

Matična šola v Podlubniku

3. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
10. 4. 2018 1. razred Naravoslovni tabor, tečaj rolanja razredniki, ravnatelj
29. 5. 2018 2. razred 8 krogov odličnosti razredniki
Maj 2018 3. razred 8 krogov odličnosti razredniki
April 2018 4. razred 8 krogov odličnosti razredniki
8. 5. 2018 5. razred Letna šola v naravi ravnatelj, vodja šole v naravi, razredniki
22. 5. 2018 6. razred 8 krogov odličnosti razredniki
6. 2. 2018 ob 18.00 7. razred Izbirni predmeti, 8 krogov odličnosti, aktualna problematika razredniki
10. 4. 2018 8. razred Predavanje: Starši na karierni poti mladostnika; aktualna problematika psihologinja, razredniki
22. 5. 2018 9. razred Zaključna ekskurzija, valeta, NPZ ravnatelj, razredniki

Podružnične šole

3. roditeljski sestanek Vsebina Nosilec
8. 5. 2018 5. razred za vse podružnice na matični šoli Letna šola v naravi ravnatelj, vodja šole v naravi, razredniki
15. 5. 2018 1. razred Bukovica 8 krogov odličnosti razrednik
17. 5. 2018 2. –5. razred Bukovica 8 krogov odličnosti razredniki
17. 5. 2018 1. –5. razred Lenart 8 krogov odličnosti razredniki
4. 6. 2018 4. in 5. razred Bukovščica 8 krogov odličnosti razredniki

Na roditeljski sestanek boste starši povabljeni s strani razrednikov. Vabila bodo učenci prevzeli za vas teden dni pred sestankom.

Vabimo vas, da se v čim večjem številu udeležite sestankov in na tak način izveste vsebinske in organizacijske novosti za šolsko leto 2017/2018, ki vam bodo pomagale usmerjati delo vašega otroka in sodelovati z nami.

Sestanki za starše bodočih prvošolčkov

Datum, kraj Za koga Vsebina Nosilci

5. 2. 2018

Matična šola

Za starše bodočih prvošolcev matične šole in podružnic Vpis v prvi razred, šolski okoliši, predstavitev šolanja na OŠ Ivana Groharja, razvojne značilnosti prvošolcev RA 1. razreda, svetovalna služba, ravnatelj

5. 6. 2018,

Matična šola

Za učence in starše bodočih prvošolcev matične šole Delavnice za učence prvošolčkov, za starše predstavitev šolskega dne, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov učitelji 1. triade, svetovalna služba, ravnatelj

7. 6. 2018

PŠ TS Bukovica

Za starše bodočih prvošolcev podružnic predstavitev šolskega dne, šolskih potrebščin, delovnih zvezkov in učbenikov učiteljice bodočega 1. razreda, svetovalna služba, ravnatelj