Poslovnik

KNJIŽNIČNO GRADIVO
Knjižnično gradivo si v knjižnici lahko izposojajo le učenci in delavci

OŠ IVANA GROHARJA.
Gradivo knjižnica izposoja na dom ali v čitalnici.

ČLAN KNJIŽNICE
Član knjižnice je lahko vsak učenec ali uslužbenec OŠ IVANA GROHARJA.

IZPOSOJEVALNI ROK UČENCI – Izposojevalni rok za vsa gradiva je 14 dni. Isto gradivo se lahko podaljša največ enkrat. Izposoja je brezplačna, ne glede na število izposojenih enot.

UČITELJI – Za strokovne knjige je izposojevalni rok neomejen, za leposlovje in drugo literaturo pa 14 dni.

POŠKODOVANO, IZGUBLJENO ALI UKRADENO GRADIVO
Poškodovano, izgubljeno ali ukradeno gradivo, ki ga je mogoče nadomestiti z novim, bralec nadomesti z enako novo enoto.

IZKAZNICA
Vsak bralec je dolžan ob izposoji ali vračanju knjižničnega gradiva predložiti izkaznico knjižnice, ki jo prejeme ob vpisu. Polno izkaznico zamenjamo brezplačno, izgubljeno pa nadomestimo z novo, vendar jo mora bralec plačati. Cena je 0,83 €. Bralec plača tudi zamenjavo uničene ali poškodovane kode na knjigi. Vsak bralec si knjižnično gradivo lahko izposoja le zase in na svojo izkaznico.

IZPOSOJA IN ŠTUDIJ V ČITALNICI
Izposoja na dom ni možna pri prezenčnem gradivu (enciklopedije, leksikoni, atlasi …). Videokasete in avdiokasete izposojamo le za potrebe pouka.

RAČUNALNIK V knjižnici je tudi računalnik z dostopom na internet. Uporabnik se mora pred uporabo vedno vpisati v zvezek pri knjižničarki.

RED V KNJIŽNICI
Knjižnica je kulturni prostor, v katerem se zahteva temu primerno obnašanje. Obiskovalci knjižnice morajo posebej paziti, da ne motijo učencev v čitalniškem delu knjižnice. Kadar potrebujete več gradiva (npr. za izdelavo seminarske naloge …), se predhodno dogovorite s knjižničarko, da temeljito pregleda gradivo in vam ustrezno pomaga. Učenci v knjižnico ne prinašajo hrane in se v njej ne zadržujejo v času, ko imajo pouk. V knjižnico vedno vstopamo v copatih.

(Skupno 95 obiskov, današnjih obiskov 1)