Svet staršev

SVET STARŠEV je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. V delo šole se starši vključujejo preko Sveta staršev.

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. V šolskem letu 2018/19 so to:

1. razred: Tea Stražar, Klemen Šmid

2. razred: Katarina Žbogar, Igor Dražetić

3. razred: Miloš Križaj, Petra Kalan Lubajnšek

4. razred: Jerneja Pipp, Petra Tramte

5. razred: Marjan Debeljak, Aljaž Vodopivec

6. razred: Rok Oblak, Manca Čadež, Matija Tomšič

7. razred: Marko Trček, Katja Juvan, Tatjana Čadež

8. razred: Tomaž Rant, Metka Oblak, Irena Rolih

9. razred: Urška Pintar, Boštjan Tomažin

PŠ Bukovica: Bernarda Potočnik, Ivan Potočnik, Katarina Bertoncelj Megušar

PŠ Bukovščica: Špela Rant Strojan, Peter Debeljak

PŠ Lenart: Gregor Perko, Damjan Perovšek

Predsednik Sveta staršev je Tomaž Rant. Namestnik predsednika Miloš Križaj.

Svet staršev ima tudi svoj portal, kjer so dostopna gradiva, ki jih obravnava Svet staršev na svojih sestankih, zapisniki sestankov in druga gradiva. V učilnico dostopate po priloženih navodilih.

Deluje tudi Zveza aktivov svetov staršev Slovenije, kamor je vključen tudi loški aktiv.

Zapisniki sestankov Sveta staršev se nahajajo v E-svetu staršev.

(Skupno 116 obiskov, današnjih obiskov 1)