Select Page

Svet staršev

SVET STARŠEV je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. V delo šole se starši vključujejo preko Sveta staršev.

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. V šolskem letu 2019/20  so to:

1. razred: Janko Rant, Borut Bernik Bogataj, Gašper Markelj

2. razred: Tea Stražar, Klemen Šmid

3. razred: Katarina Žbogar, Urška Žagar

4. razred: Miloš Križaj, Alenka Tomšič

5. razred: Jerneja Pipp, Petra Tramte

6. razred: Damjan Perovšek, Aljaž Vodopivec, Marjan Debeljak

7. razred: Rok Oblak, Manca Čadež, Matija Tomšič

8. razred: Marko Trček, Katja Juvan, Darja Mur

9. razred: Tomaž Rant, Metka Oblak, Irena Rolih

PŠ Bukovica: Simon Zupanc, Ivan Potočnik, Katarina Bertoncelj Megušar

PŠ Bukovščica: Špela Rant Strojan, Peter Debeljak

PŠ Lenart: Gregor Perko, Brigita Gartner

Predsednik Sveta staršev je Tomaž Rant. Namestnik predsednika Miloš Križaj.

Svet staršev ima tudi svoj portal, kjer so dostopna gradiva, ki jih obravnava Svet staršev na svojih sestankih, zapisniki sestankov in druga gradiva. V učilnico dostopate po priloženih navodilih.

Deluje tudi Zveza aktivov svetov staršev Slovenije, kamor je vključen tudi loški aktiv.

Zapisniki sestankov Sveta staršev se nahajajo v E-svetu staršev.

(Skupno 267 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost