Svet staršev

SVET STARŠEV je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora. V delo šole se starši vključujejo preko Sveta staršev.

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih. V šolskem letu 2017/18 so to:

1. razred: Katarina Žbogar, Igor Dražetić

2. razred: Miloš Križaj, Petra Kalan Lubajnšek

3. razred: Jerneja Pipp, Petra Tramte

4. razred: Marjan Debeljak, Aljaž Vodopivec

5. razred: Rok Oblak, Alenka Šmid Oblak, Matija Tomšič

6. razred: Marko Trček, Katja Juvan, Nataša Hafner

7. razred: Tomaž Rant, Metka Oblak, Irena Rolih

8. razred: Urška Mrak, Boštjan Tomažin

9. razred: Simon Šifrar, Kristjan Grašič, Anton Zupanc

PŠ Bukovica: Ivan Potočnik, Klemen Štibelj, Katarina Bertoncelj Megušar

PŠ Bukovščica: Barbara Kavčič, Peter Debeljak

PŠ Lenart: Andrijana Bergant, Damjan Perovšek

Predsednik sveta staršev je Tomaž Rant.

Svet staršev ima tudi svoj portal, kjer so dostopna gradiva, ki jih obravnava Svet staršev na svojih sestankih, zapisniki sestankov in druga gradiva.

Deluje tudi Zveza aktivov svetov staršev Slovenije, kamor je vključen tudi loški aktiv.

Zapisniki sestankov sveta staršev se nahajajo v E-svetu staršev.