Osnovna šola Ivana Groharja, Podlubnik 1, 4220 Škofja Loka

Telefon: 04/ 5061113  | Fax: 04/ 5125141 | E-pošta: os.ivanagroharja@guest.arnes.si

Davčna številka: SI94792259 | Podračun pri UJP: 01322-6030682952