Select Page

Svetovalna služba

NOVO

Veliko koristnih informacij, nasvetov, učnih pripomočkov vas čaka na povezavi.

Svetovalna služba in učiteljice dodatne strokovne pomoči (DSP)

Kje smo dosegljive:

Judita Slabe: 04/ 506 11 20 

Polonca Maček: 04/ 506 11 19

Maja Benedičič: 04/ 506 11 16

Neža Pegan: 04/ 506 11 27

Katrin Kopač: 04/ 506 11 20

V šolskem letu 2021/22 so v šolski svetovalni službi zaposlene psihologinja Judita Slabe in socialna pedagoginja Polonca Maček, ki je tudi učiteljica DSP ter Katrin Kopač.

Dodatno strokovno pomoč izvajajo: specialna pedagoginja Maja Benedičič in socialna pedagoginja Neža Pegan.

V skladu z veljavnimi standardi in normativi svetovalni delavci skrbimo za kvalitetno svetovalno delo, svetovanje učencem in staršem, sodelujemo z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju, evalvaciji dela šole in pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela.

Na psihologinjo Judito Slabe se lahko obrnete vsak dan med 7.00 in 14.00 uro in vsak prvi torek v mesecu med 17.00 in 18.30. Za pogovor se učenci in starši lahko oglasite osebno v pisarni šolske svetovalne službe na matični šoli, po telefonu na številko 04/ 506 11 20 ali po elektronski pošti na naslov judita.slabe(at)os-igroharja.si.

Področja dela:

 • poklicno svetovanje in vpis v srednje šole,
 • učenci s posebnimi potrebami – nadarjeni učenci, učenci z učnimi težavami in drugimi posebnimi potrebami,
 • svetovanje ob različnih stiskah (učne težave, strahovi, konflikti…),
 • prostovoljno delo,
 • status učenca športnika in status učenca, ki se vzporedno izobražuje.

Svetovalna delavka Polonca Maček je prisotna ob ponedeljkih od 7.30 do 8.15 in 10.15 – 14.30, ob torkih 7.30 – 8.15 in 11.55 – 14.30, ob sredah od 7.30 do 9.05 in 12.45 – 14.30, ob četrtkih 7.30 – 9.55, ob petkih pa od 11.55 – 13.30 ter vsak prvi torek v mesecu (v času skupnih govorilnih ur) med 17.00 in 18.30 v pisarni šolske svetovalne službe na matični šoli. Telefonska številka pisarne je 04/ 506 11 19. Za pogovor se učenci in starši lahko oglasite osebno v pisarni šolske svetovalne službe, po telefonu ali po elektronski pošti na naslov polona.macek(at)os-igroharja.si.

Področja dela:

 • reševanje finančne stiske v družini (subvencije prehrane, šole v naravi, ekskurzije…),
 • vpis v prvi razred,
 • šolski dobrodelni sklad,
 • težave pri socialnem vključevanju otroka v šolsko skupnost.

Socialna pedagoginja Polona Maček izvaja dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami na matični šoli. Na pogovorne ure lahko pridete vsak prvi torek v mesecu od 17.00 do 18.30 ali kadarkoli po predhodnem dogovoru. Dosegljiva je na telefonski številki  04/ 506 11 19.

Specialna pedagoginja Maja Benedičič izvaja dodatno strokovno pomoč za učence s posebnimi potrebami na matični šoli v Škofji Loki in na podružnicah Bukovica, Bukovščica in Lenart. Pogovorne ure za starše ima vsak dan po dogovoru. Telefonska številka pisarne je 04/ 506 11 16. Dosegljiva je tudi po elektronski pošti na naslov maja.benedicic(at)os-igroharja.si.

»Ni napaka,« je rekla mati raca. »Zelo močan bo. Predolgo je ležal v jajcu, pa ni dobil prave postave. Saj se bo vzravnal, boste videli.« Potem mu je s kljunom razrahljala perje na vratu in mu ga polizala, kjer je štrlelo. Toda vsi so na vse načine nadlegovali grdega račka. Suvali so ga, grizli, kljuvali, sikali in vreščali nanj. Mučili so ga vse huje in huje. Skrival se je, umikal, cikcakal levo in desno, a ni mogel ubežati. Bil je nesrečen, kot bi bilo vsako bitje na njegovem mestu. Mati ga je sprva branila, a tudi ona se je počasi naveličala in nazadnje obupano vzkliknila: »Ko bi le odšel proč!« In grdi raček je zbežal… (Estes)

Leeja Ezella, Čopič

Kdaj se obrniti po pomoč SPECIALNEGA PEDAGOGA?

»Naš svet pač nima potrpljenja niti razumevanja za tiste, ki so nekoliko drugačni. Kako se bo šele godilo tistim, ki so modre barve in znajo leteti?« (Funke, 2005, 512)

V naših šolah je veliko učencev. Tisti najbolj blesteči, povprečni in tudi učenci, ki imajo težave pri učenju.

Učencem, ki imajo učne težave v šoli, nudimo več oblik pomoči:

 1. dopolnilni pouk,
 2. dodatna individualna in skupinska pomoč,
 3. dodatna strokovna pomoč – učenci, ki imajo odločbo o usmerjenosti v program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo.

Starši ste tisti, ki svojega otroka najbolj poznate. Če opažate težave, se lahko obrnete na šolsko svetovalno službo. Pomembno je, da je učenec s težavami čim prej odkrit in deležen ustrezne strokovne obravnave.

Posamezna področja učnih težav:

GOVORNO–JEZIKOVNE TEŽAVE:

 • učenec malo in nerad govori
 • ima skromen besedni zaklad
 • ne razume sporočevalca
 • dela slovnične napake

DISLEKSIJA:

 • bere počasi in se pri branju vidno muči
 • po kratkem branju je otrok vidno utrujen
 • slabše razume prebrano besedilo
 • izpušča besede med branjem, zamenjuje črke
 • težko veže črke
 • branju se upira
 • pri branju slabo napreduje
 • med branjem izgubi vrstico

DRUGE TEŽAVE OTROKA Z DISLEKSIJO:

 • težave pri učenju tujih jezikov
 • težko si zapomni več navodil hkrati, uspešen je ob podajanju le enega navodila naenkrat
 • težave z zavezovanjem vezalk
 • težave z organizacijo
 • težave pri zemljepisu (določanje strani neba, težje se znajde na zemljevidu…)
 • težave pri poštevanki
 • slabše izražena dominantnost roke
 • pogost videz zasanjanosti
 • učenca hitro kaj zmoti
 • izrazito dobri in slabi dnevi
 • posluževanje taktik za izogibanje obveznostim (pogosto šiljenje svinčnika, dolgo brskanje po torbi…)
 • težko si zapomni odnose kot so levo – desno, nad – pod, gor – dol, prej – potem, spredaj – zadaj
 • težave pri pisnem deljenju
 • urejanje v desetice, stotice, tisočice

DISPRAKSIJA:

 • težave pri prilagajanju na pravila v šoli
 • velike težave pri športni vzgoji
 • počasnost pri oblačenju, slačenju
 • ne zna zavezati vezalk
 • težave s spanjem, nočne more
 • nerodnost, gibalna okornost
 • težave pri lovljenju in metanju žoge, poskakovanju na eni nogi, skakanju

TEŽAVE Z GRAFOMOTORIKO (VELJA TUDI ZA UČENCE Z DISLEKSIJO):

 • nenavaden prijem pisala
 • drža pisala in pritisk na podlago sta premočna
 • pisanje črk je počasno, mučno, netekoče
 • oblikovanje črk je nenavadno
 • zamenjava vidno podobnih črk (b-d, m-n, a-o, v-u)
 • težave pri oblikovanju in pomnjenju velikih pisanih začetnic
 • veliko besed zapiše narobe
 • nečitljiv rokopis
 • zmanjka mu časa
 • kljub večkratnemu pregledu svoje naloge ne popravi veliko napak
 • težko si dela zapiske
 • izražanje v zelo kratkih povedih

ADHD:

 • podrobnostim ne namenja dovolj pozornosti, dela napake pri šolskem delu in drugih dejavnostih
 • ima težave pri vzdrževanju pozornosti ob vodenih nalogah in igri
 • daje občutek, kot da ne posluša, čeprav učencu govorimo direktno
 • ne sledi navodilom
 • pogosto izgublja stvari
 • pogosto pozablja stvari
 • zmotijo ga zunanji dražljaji (tiktakanje ure, hrup, radio, nepospravljena miza…)
 • težko počaka na vrsto

Razpoznavni znaki učnih težav so povzeti po knjigi Vsi učenci so lahko uspešni avtorice K. K. Dimic.

Zanimivo branje:

 • Katarina Kesič Dimic: Priročnik o branju
 • Katarina Kesič Dimic: Vsi učenci so lahko uspešni
 • Gitta Hauch in drugi: Zdravnik je rekel, da je psihosomatsko…
 • SPLETNA STRAN DRUŠTVA BRAVO
(Skupno 2.015 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost