Prometna varnost

Izredno razgiban in hiter utrip življenja ima za posledico tega zelo živahen promet. Ogroženost otrok v prometu je vsako leto večja. Veliko udeležencev v prometu se žal ne zaveda vseh nevarnosti v prometu, zato jih je potrebno na to opozoriti.

Vsi udeleženci v prometu moramo izvajati posamezne varnostne ukrepe v prometu, če želimo, da bo ogroženost otrok čim manjša.

S prometno vzgojo zato začenjamo že prvi šolski dan, od prvega razreda dalje.

Otroci spoznajo vlogo in pomen rumene rutice in kresničke. Spoznajo svojo najvarnejšo pot v šolo in jo pravilno prehodijo v spremstvu učitelja in staršev, v zvezi s prometno varnostjo se srečajo tudi s policistom.

Šola ima za večjo varnost svojih učencev izdelan načrt šolskih poti.

Načrt šolskih poti je na voljo tudi v digitalizirani obliki. Aplikacijo Lilly&Val si na pametni telefon brezplačno naložite preko Trgovina Play (Google Play) ali App Store oz. na spletni povezavi: http://www.lillyval.com/sl/Aplikacija vas nato vodi skozi postopek registracije. Skupek vseh šolskih poti lahko pregledujete tudi na računalniku v aplikaciji GoogleEarth. Datoteko z izrisanimi šolskimi potmi najdete na povezavi  Digitalni načrt šolskih poti OŠ Ivana Groharja.

Za izboljšajne prometne varnosti sodelujemo s podjetjem Jumicar. Pripravijo zanimivo plenarno predavanje o prometni varnosti. Po predavanju vsem učencem (5. r) omogočijo samostojno vožnjo z motornimi avtomobilčki na prometnem poligonu s prometni znaki in semaforji. Učenci se tako znajdejo v kontrolirani prometni situaciji z večimi udeleženci in izkustveno ugotovijo, da sta pozornost in previdnost v prometu resnično najpomembnejša.

Pomebna aktivnost, ki na šoli poteka že vrsto let, je tudi teoretično in praktično usposabljanje za vožnjo s kolesom v 5. razredu.

Sodelujemo z občinskim svetom za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (SPVCP), katerega član je naš učitelj Janez Beguš, ki je tudi koordinator prometne vzgoje na šoli.