Select Page

Jeziki štejejo

            

Naša šola je v letošnjem šolskem letu 2017 / 2018 pričela s sodelovanjem v petletnem projektu ‘Jeziki štejejo’ (JEŠT), katerega namen je ustvariti učna okolja, ki bodo promovirala večjezičnost pri učencih, istočasno pa je s projektom v OŠ Ivana Groharja prišel tudi nov izbirni predmet – latinščina.

Projekt bo čez pet let učencem na široko predstavil jezikovno podobo Evrope ter jezik kot sistem, s čimer bodo učenci lahko gojili raznojezičnostno kompetenco. Prvo leto bo namenjeno starejšim jezikom, drugo leto se bomo posvetili modernim indoevropskim jezikom, tretje leto neindoevropskim jezikom, četrto leto jezikovnim elementom ter peto leto umetnim jezikom in ustvarjalnosti v jeziku. Poskrbeli bomo, da se bodo učenci vključevali v različna kulturna okolja ter tudi za promocijo različnih jezikov na šoli. Več o projektu si lahko ogledate na naslednji povezavi Languages matter (jeziki-stejejo.si).

Projekt jeziki štejejo sofinancirata Evropski socialni sklad ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

Koordinatorici projekta Tjaša Jarc in Nina Sladič

 

ŠOLSKO LETO 2019 / 2020

Razvedrilo v času pandemije

Zajela nas je pandemija novega koronavirusa. Pri zaščiti pred virusom je zelo pomembno vzdrževati primerno varnostno razdaljo, razkuževati in umivati roke in na pravilen način nositi masko. Za malce razvedrila v teh težkih časih prilagava nekaj ”korona” povezav v nemščini.

Razlaga o korona virusu: https://www.youtube.com/watch?v=ZeazXE4ZljM

Pesmica o umivanju rok: https://www.youtube.com/watch?v=xO7XRGvRTxc

Pesmica o korona virusu: https://www.youtube.com/watch?v=o7MM9BIqL28

Pripravnica iz Francije

V mesecu marcu je na našo šolo prišla pripravnica iz Francije, ki je pomagala pri različnih aktivnostih. Glavna komunikacija je potekala v angleščini. Pri pouku nemščine je pripravnica učencem predstavila svojo deželo in učence naučila nekaj francoskih besed, v podaljšanem bivanju pa je z učenci ustvarjala različne izdelke, se igrala didaktične in socialne igre, učence naučila nekaj francoskih besed ter brala pravljice v francoščini.

Nekaj dogajanja

V mesecu novembru so učenci s svojimi prispevki sodelovali na natečaju ”Moja šola je prijazna vsem jezikom”, ki je bil organiziran v sklopu projekta JEŠT. V mesecu decembru pa je naša šola sodelovala pri izmenjavi novoletnih voščilnic. Učenci so izdelali različne voščilnice in vanje napisali voščila v slovenščini, nemščini, angleščini, srbščini in makedonščini. Čestitke so si učenci izmenjali z učenci iz Kanade, Rusije, Belorusije in Tajvana.

Evropski dan jezikov

V tednu od 23. do 27. septembra smo v okviru Evropskega dneva jezikov, ki ga praznujemo 26. septembra, pri urah tujih jezikov izdelovali večjezični slikovni slovar na temo šola. Pri tem so sodelovali učenci od 4. do 9 razreda. Z izdelovanjem večjezičnega slovarja smo pričeli že v lanskem šolskem letu. Naš cilj je, da do zaključka projekta JEŠT izdelamo večjezični jezikovni slovar, ki bo vseboval različne teme in bo v svoji končni obliki koristen pripomoček za potovanja v tuje dežele ter za lažje privajanje priseljencev na bivanje pri nas.

 

ŠOLSKO LETO 2018 / 2019

Locopolis – rimsko mesto iz domišljije v Škofji Loki

V četrtek, 28. marca 2019, se je Škofja Loka za nekaj ur preoblekla v antiko in postala Locopolis, fiktivna rimska naselbina. Po njej so se učenci lahko sprehajali in za nekaj časa zaživeli po antično. Učenci so se lahko preizkusili v rokovanju z rimskim mečem, pogovarjali z uličnim filozofom, tvegali srečo pri rimskih kockah, izdelovali rimski nakit, igrali na rimske inštrumente, spoznavali rimska oblačila in pisavo …

Romanski jeziki

Tokrat na šolski oglasni deski predstavljamo romanske jezike. Učenci si lahko preberejo nekaj o razvoju romanskih jezikov, katere romanske jezike poznamo in kakšne so njihove značilnosti, zanimiva pa so tudi poimenovanja dni v tednu.

Germanski jeziki

V tem mesecu so na oglasni deski predstavljeni germanski jeziki. Učenci si lahko preberejo, kateri so germanski jeziki, od kod izvirajo, katere germanske pisave poznamo ter nekaj o germanski mitologiji.

Mobilna jezikovačnica

V sklopu projekta JEŠT smo pripravili ”Mobilno Jezikovačnico”. Gre za škatlo, v kateri so uporabne didaktične igrice v različnih jezikih. Škatlo učenci dobijo v knjižnici, igrice pa lahko igrajo med urami varstva vozačev, preživljanjem prostega časa v knjižnici oz. pri kakšni drugi dejavnosti. ”Mobilna Jezikovačnica” je namenjena kvalitetnemu preživljanju prostega časa in sprostitvi.

Evropski dan jezikov

Danes, 26. septembra, praznujemo Evropski dan jezikov, ki ga je ob koncu Evropskega leta jezikov 2011 razglasil Svet Evrope. Namen dogodkov in dejavnosti v okviru tega dne je spodbujati večjezičnost in zavest o pomembnosti spoznavanja in razumevanja bogatega jezikovnega ustroja Evrope ter raznolikosti njenih kultur. V tem tednu učenci od 4. do 9. razreda pri pouku tujih jezikov na posebnih predlogah izdelujejo slovarček na temo hrana in pijača. Ob koncu projekta JEŠT bomo na osnovi predlog izdelali večjezični ilustrirani slovar hrane in pijače, ki bo v svoji končni obliki koristen pripomoček za potovanja v tuje dežele ter za lažje privajanje priseljencev na prebivanje pri nas.

 

ŠOLSKO LETO 2017 / 2018

Jezikovačnica – junij

Ta mesec so na vrsti germanski in keltski jeziki. Učenci lahko poskusijo pisati rune in brati glagolico ter se naučijo nekaj o razvoju angleščine, francoščine in drugih evropskih jezikov.

Jezikovačnica – marec

V Jezikovačnici tokrat predstavljamo staro grščino in starogrško abecedo. Učenci si lahko nekaj o tem preberejo na plakatih, ki visijo na panojih. Poleg tega učenci lahko prisluhnejo stari grščini, preberejo besede, ki so napisane v starogrški abecedi, igrajo spomin, se naučijo grške številke od ena do deset in igrajo nagradno igro.

Jezikovačnica ima spet novo temo – februar, marec

V Jezikovačnici je predstavljena nova tema in sicer latinščina. Učenci si na panojih lahko preberejo nekaj informaciji o latinščini, prevzetih besedah iz latinščine in pisavi latinici. Poleg tega na zvočnem posnetku lahko poslušajo, kako zveni latinščina, se igrajo spomin, ugibajo latinske besede, ki se skrivajo v rebusih, in sestavljajo stavke v latinščini.

Jezikovačnica – januar 2018

Tokrat je v Jezikovačnici predstavljena tretja tema in sicer stara indijščina oz. sanskrt. Učenci lahko spoznajo pisavo  v sanskrtu, na igriv način spoznavajo različne sklone v sanskrtu, prevedejo stavke v slovenčino ali pa se sprostijo ob poslušanju pravljice.

Jezikovačnica – oktober, november, december

Na naši šoli smo pričeli  s predstavitvijo različnih jezikov in naš muzej jezikov se imenuje Jezikovačnica. V Jezikovačnici je bil v mesecu oktobru in novembru po petih postajah predstavljen indoevropski prajezik, ena postaja pa je bila namenjena sodobnim jezikom. Učenci so lahko sestavljali besede, poslušali pravljico in napisali zgodbico v indoevropskem prajeziku, ugotavljali, iz katere veje izhaja posamezen jezik in se fotografirali kot pravi Indoevropejci. Na postaji, ki je bila namenjena sodobnim jezikom smo pripravili nekaj didaktičnih igric ter učnih listov, ki so jih učenci lahko vzeli s seboj. V mesecu decembru smo že odprli novo Jezikovačnico, kjer se učenci lahko preizkusijo v klinopisu, stari pisavi, ki se je zapisovala na glino in spoznajo najstarejši indoevropski jezik, hetitščino.

 

 

(Skupno 507 obiskov, današnjih obiskov 2)
Dostopnost