Skoči na glavno vsebino
Select Page

Zaposleni – razredniki, nerazredniki, dopoldanske govorilne ure, e-naslovi

Funkcija Ime in priimek Govorilne ure Elektronski naslov
Ravnatelj Marko Primožič   marko.primozic(at)os-igroharja.si
Pomočnica ravnatelja Maja Doljak   maja.doljak(at)os-igroharja.si
Pomočnica ravnatelja Irena Frakelj Kešnar   irena.frakelj-kesnar(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Tadeusz Sadowski Bukovica Irena Benedičič   irena.benedicic(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Bukovščica Alenka Magajne Germ   alenka.magajne-germ(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Sv. Lenart Maja Habjan   maja.habjan(at)os-igroharja.si
 

MATIČNA ŠOLA Učitelji od 1. do 5. razreda

učitelj poučuje razrednik govorilna ura prostor Elektronski naslov
Andreja Šifrer 2.a 2.a   sreda, 9.10 – 9.55 kabinet RS spodaj andreja.sifrer(at)os-igroharja.si
Valentina Žagar Druga učiteljica v 1.a     sreda, 8.20 – 9.05 kabinet RS spodaj tina.zagar(at)os-igroharja.si
Jerneja Eržen 2.b 2.b   sreda, 10.15 – 11.00  kabinet RS spodaj jerneja.erzen(at)os-igroharja.si
Nina Zupanc Druga učiteljica v 1.b     sreda, 11.55 – 12.40 kabinet RS spodaj nina.zupanc(at)os-igroharja.si
Maja Trojar Kepic 1.b 1.b   četrtek, 8.20 – 9.05 kabinet RS spodaj maja.trojar-kepic(at)os-igroharja.si
Tatjana Jeram 1.a 1.a   sreda, 8.20 – 9.05 kabinet RS spodaj tatjana.jeram(at)os-igroharja.si
Maja Hudolin 3.a 3.a   torek, 9.10 – 9.55 kabinet RS spodaj maja.hudolin(at)os-igroharja.si
Ivanka Dolenc 3.c 3.c   četrtek, 9.10 – 9.55 kabinet RS ivanka.dolenc(at)os-igroharja.si
Urška Ziherl daljša odsotnost         urska.ziherl(at)os-igroharja.si
Vesna Jamnik 3.b 3.b   četrtek, 11.05 – 11.50 kabinet RS spodaj vesna.jamnik(at)os-igroharja.si
Irena Peternel 4.b 4.b   ponedeljek, 9.10 – 9.55 učilnica 202 irena.peternel(at)os-igroharja.si
Janja Bračko Mesec 4.a 4.a   ponedeljek, 10.20 – 10.55 učilnica 201 janja.bracko(at)os-igroharja.si
Branka Mali 5.b 5.b   ponedeljek, 9.10 – 9.55 kabinet 242 branka.mali(at)os-igroharja.si
Jerneja Tolar 5.a 5.a   ponedeljek, 10.15 – 11.00 kabinet 242 jerneja.tolar(at)os-igroharja.si
Jera Šuštar 5.c 5.c   ponedeljek, 10.15 – 11.00 učilnica 120 jera.sustar(at)os-igroharja.si
Tjaša Jarc OPB 6     po dogovoru   tjasa.jarc(at)os-igroharja.si
Tinkara Šušteršič Jutranje varstvo     po dogovoru   tinkara.sustersic(at)os-igroharja.si
Irena Frakelj Kešnar OPB 5     po dogovoru   irena.frakelj-kesnar(at)os-igroharja.si
Martina Šmid OPB      po dogovoru   martina.smid(at)os-igroharja.si
Zinka Pintar OPB 1     po dogovoru   zinka.pintar(at)os-igroharja.si
Maja Doljak OPB 8     po dogovoru   maja.doljak(at)os-igroharja.si
Mihela Kokelj Angleščina     po dogovoru    mihela.kokelj(at)os-igroharja.si
Peter Berložnik OPB 4     po dogovoru   peter.berložnik(at)os-igroharja.si
Darja Čadež OPB 3     četrtek, 11.50 – 12.40   darja.cadez(at)os-igroharja.si
Nina Zupanc OPB 4     sreda, 11.55 – 12.40   nina.zupanc(at)os-igroharja.si
Eva Stanonik OPB 2     po dogovoru   eva.stanonik(at)os-igroharja.si
Klara Bergant OPB 7     po dogovoru    
 

Učitelji od 6. do 9. razreda

učitelj poučuje Razrednik govorilna ura prostor Elektronski naslov
Luka Planinc geografija 9.a   sreda,10.15 – 11.00 učilnica 226 luka.planinc(at)os-igroharja.si
Tatjana Ignatov Žlebnik angleščina 9.b   torek, 8.20 – 9.05 kabinet TJA tatjana.ignatov-zlebnik(at)os-igroharja.si
Nataša Ivanušič matematika 9.c   sreda, 9.10 – 9.55 učilnica 123 natasa.ivanusic(at)os-igroharja.si
Barbara Juvančič matematika 6.c   četrtek, 10.15 – 11.00 učilnica 128 barbara.juvancic(at)os-igroharja.si
Janez Beguš tehnika in tehnologija     torek, 10.15 – 11.00 učilnica 135 janez.begus(at)os-igroharja.si
Gorazd Pintar glasbena umetnost 6.b   torek, 8.20 – 9.05 kabinet GUM gorazd.pintar(at)os-igroharja.si
Sara Šinko slovenščina     četrtek, 10.15 – 11.00 kabinet SLJ sara.sinko(at)os-igroharja.si
Jože Kordiš šport 7.b   torek, 11.55 – 12.40 kabinet ŠPO joze.kordis(at)os-igroharja.si
Jana Ržen biologija, naravoslovje, gospodinjstvo 7.c   torek, 8.20 – 9.05 kabinet BIO jana.rzen(at)os-igroharja.si
Bernarda Pohleven gibanje – razširjeni program, šport 8.a   torek, 10.15 – 11.00 kabinet ŠPO bernarda.pohleven(at)os-igroharja.si
mag. Tina Osterman kemija, naravoslovje 8.b   sreda, 11.05 – 11.50 učilnica 224 tina.osterman(at)os-igroharja.si
Katarina Pegam angleščina 8.c   torek, 8.20 – 9.05 učilnica 211 katarina.pegam(at)os-igroharja.si
Maja Bajželj Plešec gibanje – razširjeni program, šport 6.a   torek, 9.10 – 9.55 kabinet ŠPO maja.bajzelj(at)os-igroharja.si
Petra Primc Marko likovna umetnost 7.a   torek, 11.05 – 11.50 učilnica 137 petra.primc-marko(at)os-igroharja.si
Tjaša Jarc nemščina     ponedeljek, 9.10 – 9.55 kabinet TJA tjasa.jarc(at)os-igroharja.si
Nina Bokal daljša odsotnost         nina.bokal(at)os-igroharja.si
Manca Kocen slovenščina     četrtek, 9.10 – 9.55 kabinet SLJ manca.mikelj(at)os-igroharja.si
Sabina Leben daljša odsotnost          
Tina Starec Klobasa angleščina     ponedeljek, 11.55 – 12.40 kabinet TJA tina.starec-klobasa(at)os-igroharja.si
Špela Jazbar matematika, tehnika in tehnologija     ponedeljek, 11.05 – 11.50 kabinet FI – MAT spela.jazbar(at)os-igroharja.si
Vanja Gorinjac laborant          
Luka Okršlar gibanje – razširjeni program, šport     četrtek, 9.10 – 9.55 kabinet ŠPO luka.okrslar(at)os-igroharja.si
             
Urška Orešnik fizika, matematika     ponedeljek, 11.05 – 11.50 učilnica 125 urska.oresnik(at)os-igroharja.si
Blaženka Ravnikar biologija, gospodinjstvo     torek, 10.15 – 11.00 učilnica 130 blazka.ravnikar(at)os-igroharja.si
Rok Berčič računalničar         rok.bercic(at)os-igroharja.si
Barbara Šink slovenščina     četrtek, 11.55 – 12.40   barbara.sink(at)os-igroharja.si
Majda Šubic računalništvo     torek, 11.05 – 11.50 učilnica 117 majda.subic(at)os-igroharja.si
Barbara Trdina zgodovina     četrtek, 11.05 – 11.50 učilnica 229 barbara.trdina(at)os-igroharja.si
Andreja Črnivec domovinska in državljanska kultura in etika     ponedeljek, 10.15 – 11.00 kabinet ZGO – GEO andreja.crnivec(at)os-igroharja.si
Sanja Podgornik Bokal daljša odsotnost     ponedeljek, 9.10 – 9.55 učilnica 216 sanja.podgornik-bokal(at)os-igroharja.si
Olga Koplan slovenščina     četrtek, 10.15 – 11.00   olga.koplan(at)os-igroharja.si
             
 
PŠ BUKOVICA
 
učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Klara Bergant/Tanja Veber  2. učitelj v 1. razredu       tanja.veber(at)os-igroharja.si
Andreja Jesenik Jelenc  3. razred        andreja.jesenik.jelenc(at)os-igroharja.si
 Irena Benedičič  4., 5. razred       irena.benedicic(at)os-igroharja.si
Andreja Črnivec  OPB Po vnaprejšnjem dogovoru s starši     andreja.crnivec(at)os-igroharja.si
Martin Draksler  OPB       martin.draksler(at)os-igroharja.si
Barbara Traven Teraž 1., 2. razred       barbara.traven-teraz(at)os-igroharja.si

PŠ BUKOVŠČICA

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Tinkara Šušteršič 2. ucitelj v 1. razredu, OPB       tinkara.sustersic(at)os-igroharja.si
 Alenka Magajne Germ 1., 2. 4. r.        alenka.magajne-germ(at)os-igroharja.si
Tanja Veber/Sara Eržen OPB       barbara.traven-teraz(at)os-igroharja.si

PŠ SV. LENART

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Maja Habjan  1. ,2. razred       maja.habjan(at)os-igroharja.si
Anja Čibej 3., 4., 5. razred       anja.cibej(at)os-igroharja.si
Liza Ramoveš 2. učitelj v 1. razred, 3., 4., 5. razred       liza.ramoves(at)os-igroharja.si
Tinkara Pokorn OPB       tinkara.pokorn(at)os-igroharja.si

Knjižnica

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Anica Benedičič Knjižnica       anica.benedicic(at)os-igroharja.si
           
           
 

Svetovalna služba

strokovni delavec delovno področje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Judita Slabe psihologinja Vsak dan dopoldne po dogovoru, popoldne 1. torek v mesecu Pisarna 251 judita.slabe(at)os-igroharja.si
Katrin Kopač socialna delavka Vsako dopoldne po dogovoru, popoldne 1. torek v mesecu Pisarna 252 katrin.kopac(at)os-igroharja.si
         
         
         
 

Učitelji dodatne strokovne pomoči

strokovni delavec poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Polonca Maček dodatna strokovna pomoč Dopoldne torek, 9.10 – 9.55, popoldne 1. torek v mesecu Kabinet 243 polona.macek(at)os-igroharja.si
Maja Benedičič dodatna strokovna pomoč Vsako dopoldne po dogovoru, popoldne 1. torek v mesecu Pisarna 116 maja.benedicic(at)os-igroharja.si
Martina Susman dodatna strokovna pomoč, šolski sklad Vsako dopoldne po dogovoru, popoldne 1. torek v mesecu Pisarna 121 martina.susman(at)os-igroharja.si
         
 
Računalničar Elektronski naslov
Rok Berčič rok.bercic(at)os-igroharja.si

 

Tajnica VIZ Elektronski naslov Uradne ure
Darja Beguš darja.begus(at)os-igroharja.si Vsak delovni dan od 7.00 – 14.00
 
Računovodstvo Opravlja delo Elektronski naslov Uradne ure
Milena Potočnik daljša odsotnost    
Zdenka Rakovec knjigovodkinja  osig.knjigovodja(at)guest.arnes.si Vsak delovni dan med 10.30 – 12.00
 
Kuhinja – matična šola Elektronski naslov
Andreja Ažbe  
Janez Klemenčič kuhinja(at)os-igroharja.si
Špela Potrebuješ  
Patricia Pek  
 
 Hišniki – matična šola in podružnice Elektronski naslov
Andrej Čemažar  andrej.cemazar(at)os-igroharja.si
Boštjan Uršič  
   
 
Ostali delavci šole:
Čistilke: Edina Đulsić, Andreja Jereb, Snežana Kajzer, Mirjana Kuprešak, Andreja Petrović, Viktorija Torkar, Patricia Pek
 
 
***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ Ivana Groharja, vsebujejo namesto znaka “@” nadomestni zapis “(at)” zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis “(at)” zamenjate z znakom “@”. Hvala za razumevanje.
(Skupno 24.709 obiskov, današnjih obiskov 20)
Dostopnost