Select Page

Zaposleni – razredniki, nerazredniki, dopoldanske govorilne ure, e-naslovi

Funkcija Ime in priimek Govorilne ure Elektronski naslov
Ravnatelj Marko Primožič Ponedeljek, 8.30 – 9.15 marko.primozic(at)os-igroharja.si
Pomočnica ravnatelja Maja Doljak Sreda, 8.15 – 9.00 maja.doljak(at)os-igroharja.si
Pomočnica ravnatelja Irena Frakelj Kešnar Sreda, 8.15 – 9.00 irena.frakelj-kesnar(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Tadeusz Sadowski Bukovica Irena Benedičič Petek, 10.05 – 10.50 irena.benedicic(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Bukovščica Alenka Magajne Germ Torek, 10.00 – 10.45 alenka.magajne-germ(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Sv. Lenart Zinka Pintar Sreda, 8.00 – 8.45 zinka.pintar(at)os-igroharja.si
 

MATIČNA ŠOLA

Učitelji od 1. do 5. razreda

učitelj poučuje razrednik govorilna ura prostor Elektronski naslov
Andreja Šifrer 2.a 2.a PON 11.05 – 11.50 učilnica g13 andreja.sifrer(at)os-igroharja.si
Valentina Žagar Druga učiteljica v 1.b, jutranje varstvo, OPB 3 ČET 8.20 – 9.05 učilnica g13 tina.zagar(at)os-igroharja.si
Jerneja Eržen 2.b 2.b ČET 10.15 – 11.00  učilnica 110 jerneja.erzen(at)os-igroharja.si
Nina Zupanc Druga učiteljica v 1.a, OPB 3 ČET 11.55 – 12.40 učilnica 110 nina.zupanc(at)os-igroharja.si
Janja Bračko 3.a 3.a PON 12.45 – 13.30 učilnica 112 janja.bracko(at)os-igroharja.si
Maja Trojar Kepic 1.a 1.a SRE 8.30 – 9.00 učilnica 111 maja.trojar-kepic(at)os-igroharja.si
Tatjana Jeram 1.b 1.b ČET 8.20 – 9.00 učilnica 133 tatjana.jeram(at)os-igroharja.si
Ivanka Dolenc 3.b 3.b SRE 10.15 – 11.00 učilnica 203 ivanka.dolenc(at)os-igroharja.si
Urška Ziherl 3.c 3.c SRE 9.10 – 9.55 učilnica 204 urska.ziherl(at)os-igroharja.si
Mirjam Tolar 4.a 4.a ČET 10.45 – 11.00 učilnica 201 mirjam.tolar(at)os-igroharja.si
Irena Peternel 4.b 4.b PET 9.10 – 9.55 učilnica 202 irena.peternel(at)os-igroharja.si
Branka Mali 5.a 5.a ČET 9.10 – 9.55 učilnica 240 branka.mali(at)os-igroharja.si
Jerneja Tolar 5.b 5.b PON 10.15 – 11.00 učilnica 241 jerneja.tolar(at)os-igroharja.si
Jera Šuštar OPB 6 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši jera.sustar(at)os-igroharja.si
Vlasta Himidi OPB 2 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši vlasta.himidi(at)os-igroharja.si
Tjaša Jarc OPB 8 tjasa.jarc(at)os-igroharja.si
Katrin Kopač OPB 6 ČET 8.30 katrin.kopac(at)os-igroharja.si
Irena Frakelj Kešnar OPB 5 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši irena.frakelj-kesnar(at)os-igroharja.si
Martina Šmid OPB 3 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši martina.smid(at)os-igroharja.si
Patricija Volčič OPB 1 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši patricija.volcic(at)os-igroharja.si
Maja Doljak OPB 8 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši maja.doljak(at)os-igroharja.si
Petra Primc Marko OPB 8 petra.primc-marko(at)os-igroharja.si
Mihela Kokelj daljša odsotnost mihela.kokelj(at)os-igroharja.si
Matej Mavri  OPB 7 Po vnaprejšnjem dogovoru s starši matej.mavri(at)os-igroharja.si
Sanja Podgornik OPB 4 sanja.podgornik(at)os-igroharja.si

Učitelji od 6. do 9. razreda

učitelj poučuje Razrednik govorilna ura prostor Elektronski naslov
Luka Planinc geografija 7.a SRE 10.15 – 11.00 učilnica 226 luka.planinc(at)os-igroharja.si
Tatjana Ignatov Žlebnik angleščina 7.b SRE 11.05 – 11.50 učilnica 214 tatjana.ignatov-zlebnik(at)os-igroharja.si
Nataša Ivanušič matematika 7.c SRE 8.30 – 9.00 učilnica 123 natasa.ivanusic(at)os-igroharja.si
Barbara Juvančič matematika 8.a PET 11.05 – 11.50 učilnica 137 barbara.juvancic(at)os-igroharja.si
Janez Beguš tehnika in tehnologija 8.b TOR 11.00 – 11.45 učilnica 135 janez.begus(at)os-igroharja.si
Gorazd Pintar glasbena umetnost 8.c ČET 8.20 – 9.05 učilnica 140 gorazd.pintar(at)os-igroharja.si
Jože Kordiš gibanje – razširjeni program, šport 9.a TOR 11.05 – 11.50 učilnica 125 joze.kordis(at)os-igroharja.si
Sabina Leben slovenščina 9.b ČET 11.05 – 9.55 učilnica 120 sabina.leben(at)os-igroharja.si
Jana Ržen biologija, naravoslovje, gospodinjstvo 9.c PON 9.10 – 9.55 učilnica 221 jana.rzen(at)os-igroharja.si
Bernarda Pohleven gibanje – razširjeni program, šport 6.a ČET 9.05 – 9.50 učilnica 229 bernarda.pohleven(at)os-igroharja.si
mag. Tina Osterman kemija, naravoslovje 6.b PET 7.30 – 8.15 učilnica 224 tina.osterman(at)os-igroharja.si
Katarina Pegam angleščina 6.c SRE 11.05 – 11.50 učilnica 211 katarina.pegam(at)os-igroharja.si
Maja Bajželj Plešec daljša odsotnost maja.bajzelj-plesec(at)os-igroharja.si
Petra Primc Marko likovna umetnost PON 11.05 – 11.50 učilnica 137 petra.primc-marko(at)os-igroharja.si
Tjaša Jarc nemščina, OPB, koordinatorka projekta JEŠT PON 9.05 – 9.50 kabinet TJA tjasa.jarc(at)os-igroharja.si
Majda Jeraj fizika, matematika PON 11.05 – 11.50 učilnica 125 majda.jeraj(at)os-igroharja.si
Olga Koplan slovenščina SRE 11.05 – 11.50 učilnica 219 olga.koplan(at)os-igroharja.si
Jana Kos slovenščina PET 9.10 – 9.55 učilnica 216 jana.kos(at)os-igroharja.si
Gordana Marković angleščina PET 10.15 – 11.00 kabinet TJA gordana.markovic(at)os-igroharja.si
Špela Jazbar matematika PON 10.15 – 11.00 učilnica 128 spela.jazbar(at)os-igroharja.si
Eva Pečelin laborantstvo eva.pecelin(at)os-igroharja.si
Mara Peternelj gibanje – razširjeni program, šport PON 11.05 – 11.50 kabinet ŠPO mara.peternelj(at)os-igroharja.si
Kristina Poljanšek daljša odsotnost
Meta Skubic latinščina Po vnaprejšnjem dogovoru s starši meta.skubic(at)os-igroharja.si
Blaženka Ravnikar naravoslovje, gospodinjstvo TOR 10.15 – 11.00 učilnici 221, 130 blazka.ravnikar(at)os-igroharja.si
Matej Mavri računalništvo učilnica 117 matej.mavri(at)os-igroharja.si
Martina Susman koordinatorka projekta Pogum martina.bukovsek(at)os-igroharja.si
Majda Šubic računalništvo PON 11.50 – 12.40 učilnica 117 majda.subic(at)os-igroharja.si
Barbara Trdina zgodovina SRE 11.05 – 11.50 učilnica 229 barbara.trdina(at)os-igroharja.si
Andreja Črnivec državljanska kultura in etika PET 9.10 – 9.55 kabinet ZGO – GEO andreja.crnivec(at)os-igroharja.si
Sanja Podgornik slovenščina, OPB PET 10.15 – 11.00 sanja.podgornik(at)os-igroharja.si
Nina Sladič koordinatorka projekta Ješt nina.sladic(at)os-igroharja.si
Tinkara Pokorn gibanje-razširjeni program, šport PON 9.05 – 9.50 kabinet ŠPORTA tinkara.pokorn(at)os-igroharja.si
PŠ BUKOVICA
učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Tanja Veber  1. razred tanja.veber(at)os-igroharja.si
Andreja Jesenik Jelenc  2., 3. razred  andreja.jesenik.jelenc(at)os-igroharja.si
 Irena Benedičič  4., 5. razred irena.benedicic(at)os-igroharja.si
Andreja Črnivec  OPB Po vnaprejšnjem dogovoru s starši andreja.crnivec(at)os-igroharja.si
Martin Draksler Drugi učitelj v 1. r., OPB martin.draksler(at)os-igroharja.si

PŠ BUKOVŠČICA

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Tinkara Šušteršič 2.,3. razred tinkara.sustersic(at)os-igroharja.si
 Alenka Magajne Germ 4.,5. razred alenka.magajne-germ(at)os-igroharja.si
Barbara Traven Teraž OPB barbara.traven-teraz(at)os-igroharja.si

PŠ SV. LENART

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Maja Habjan  1.,2.,3. razred maja.habjan(at)os-igroharja.si
Zinka Pintar 4., 5. razred zinka.pintar(at)os-igroharja.si
Martina Susman OPB Po vnaprejšnjem dogovoru s starši martina.bukovsek(at)os-igroharja.si
Anja Čibej Drugi učitelj v 1. r., OPB anja.cibej(at)os-igroharja.si

Knjižnica

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Anica Benedičič Knjižnica anica.benedicic(at)os-igroharja.si

Svetovalna služba

strokovni delavec poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Polonca Maček Svetovalna služba Vsak dan dopoldne po dogovoru, popoldne 1. torek v mesecu Pisarna 252 polona.macek(at)os-igroharja.si
Katarina Podrekar DSP Vsak dan dopoldne po dogovoru, popoldne 1. torek v mesecu Pisarna katarina.podrekar(at)os-igroharja.si
Judita Slabe Psihologinja Vsak dan dopoldne po dogovoru, popoldne 1. torek v mesecu Pisarna 251 judita.slabe(at)os-igroharja.si
Neža Pegan DSP Po vnaprejšnjem dogovoru s starši neza.pegan(at)os-igroharja.si
Katrin Kopač Svetovalna služba Po vnaprejšnjem dogovoru s starši katrin.kopac(at)os-igroharja.si
Tajnica VIZ Elektronski naslov Uradne ure
Darja Beguš darja.begus(at)os-igroharja.si Vsak delovni dan od 7.00 – 14.00
Računovodstvo Opravlja delo Elektronski naslov Uradne ure
Milena Potočnik računovodkinja racunovodja(at)os-igroharja.si Vsak delovni dan med 7.45 – 9.30
Zdenka Rakovec knjigovodkinja  osig.knjigovodja(at)guest.arnes.si Vsak delovni dan med 10.30 – 12.00
Kuhinja – matična šola Elektronski naslov
Andreja Ažbe
Janez Klemenčič kuhinja(at)os-igroharja.si
Špela Potrebuješ
Ivanka Tomažič
 Hišniki – matična šola in podružnice Elektronski naslov
Andrej Čemažar  andrej.cemazar(at)os-igroharja.si
Boštjan Uršič
Ostali delavci šole:
Čistilke: Edina Đulsić, Andreja Jereb, Snežana Kajzer, Mirjana Kuprešak, Andreja Petrović, Ivanka Tomažič, Viktorija Torkar
Spremljevalka gibalno oviranega učenca: Darja Čadež

***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ Ivana Groharja, vsebujejo namesto znaka “@” nadomestni zapis “(at)” zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis “(at)” zamenjate z znakom “@”. Hvala za razumevanje.

(Skupno 15.764 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost