Zdravstvena predavanja

Osnovna šola sodeluje z Zdravstvenim domom Škofja Loka pri izvajanju zdravstvenega varstva učencev, zlasti pri izvedbi obveznih zdravniških pregledov za otroke, vpisane v 1. razred, rednih sistematičnih zdravstvenih pregledih v času šolanja za učence 1., 3., 6. in 8. razreda, cepljenj, pri preverjanju sluha v 7. razredu, navajanju na pravilno umivanje zob in nadzoru čiščenja zob pri učencih od 1. do 5. razreda v umivalnici zob, letnem pregledu zob na osnovi dispanzerske metode dela za vse učence šole v šolski zobni ambulanti.

V bližnjem vrtcu imamo zobno ambulanto za predšolske otroke in učence našega zavoda. Obe zdravstveni delavki sta zaposleni v Zdravstvenem domu Škofa Loka.

V skrbi za zdrav razvoj učencev organiziramo različne šole v naravi in učence spodbujamo h koristnemu preživljanju prostega časa ter vključevanju v različne športne dejavnosti.

V letošnjem letu ohranjamo naše sodelovanje z Zdravstvenim domom. Poleg rednih sistematičnih pregledov bo vsak oddelek na matični šoli in podružnicah imel še dve uri predavanj in delavnic z različno vsebino, ki je vezana na starost otrok. Čas izvedbe bomo sproti dopolnjevali, ker se o terminh usklajujemo z Zdravstvenim domom v Škofji Loki.Predavanja – delavnice bo izvajala medicinska sestra Mojca Žargi. Vsebina predavanj in delavnic je sledeča:

NASLOV PREDAVANJA TERMIN
Bukovica
1.r. Zdrave navade, Osebna higiena 24. 9. 2019
2., 3.r. Zdrav način življenja 24. 9. 2019
4.,5.r. Preprečevanje poškodb,  Zasvojenost 24. 9. 2019
Bukovščica
1., 3. r. Osebna higiena ,  Zdrav način življenja 20. 9. 2019
4., 5. r. Preprečevanje poškodb,  Zasvojenost 20. 9. 2019
Lenart
1., 2., 3. r. Zdrave navade, Osebna higiena, Zdrav način življenja 27. 9. 2019
4., 5. r. Preprečevanje poškodb,  Zasvojenost 27. 9. 2019

 

Dan Oddelek Učitelj Naslov predavanja
  1. A razredničarka ZDRAVE NAVADE
1. B razredničarka
1. C razredničarka

2. A razredničarka OSEBNA HIGIENA
2. B razredničarka

3. A razredničarka ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA
3. B razredničarka
4. A razredničarka PREPREČEVANJE POŠKODB
4. B razredničarka

5. A razredničarka ZASVOJENOST
5. B razredničarka
  6. RAZRED
 ODRAŠČANJE

 

7. RAZRED
POZITIVNA PODOBA IN STRES

  8. RAZRED
MEDSEBOJNI ODNOSI
 
 
 
  9. RAZRED
VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
 

 

 

 

(Skupno 114 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost