Skoči na glavno vsebino
Select Page

Projekt pouk v naravi – Gozdoljub

GOZDOLJUB

Pouk v naravi na OŠ Ivana Groharja 2021/2022

GOZDOLJUB je metoda poučevanja v naravi. Ime smo izbrale učiteljice v šolskem letu 2017/2018, ko smo s poučevanjem v naravi začele. Predlog za ime je podala ga. specialna pedagoginja Katarina Podrekar.

Pri Gozdoljubu bodo otroci osvajali potrebna znanja iz šolskega programa na nevsiljiv način, skozi igro in raziskovanje. En dan v tednu bodo preživeli na prostem, v gozdu, ob reki, na travniku in igrišču.

Tam bodo preko igre usvajali šolske vsebine po metodi naravnega učenja. Naravno učenje je izkustveno učenje in vodi v otrokov trajnostni razvoj. Otroci potrebujejo svobodo, časovno in prostorsko. Potrebujejo stik s predmeti, z okoljem, s pravim življenjem, z ljudmi vseh starosti. Otroci hočejo razumeti, zakaj se nekaj zgodi in kako. O tem ne želijo le poslušati, ampak morajo to izkusiti. Naravno učenje ni načrtovano niti strukturirano, je del vsakdanjega življenja in se zgodi samo od sebe. Je najbolj učinkovito učenje, ker hkrati aktivira vse čute in zajame tudi čustva.

Učenci se bodo v tem šolskem letu v naravi učili matematiko, spoznavanje okolja in slovenščino. Prav tako bodo likovno in glasbeno ustvarjali s pomočjo naravnega materiala. Pouk na prostem nam omogoča veliko gibanja in tako poteka učenje tudi skozi gibanje in gibalne igre. Vse dejavnosti bodo bogatili doma izdelani didaktični materiali in igre. Večino pripomočkov, ki jih bomo uporabljali pri dejavnostih, bomo izdelali iz odpadnih materialov, predvsem kartona, plastičnih lončkov in zamaškov ter odpadnega blaga, s čimer otroke želimo vzgajati za življenje v skladu z našim okoljem.

V prvem razredu bo Gozdoljub potekal enkrat na teden cel dan. Posebna pozornost je namenjena vajam za grafomotoriko in koncentracijo. Prav tako spoznavanju črk skozi vsa čutila. Ure matematičnih dejavnosti na prostem bodo temeljile na gibalnih igrah v okolici šole, vanje pa bomo vključevali tudi krajše dramske predstave ter likovno ustvarjanje. Glavni cilj dejavnosti je ustvarjanje matematične predstave skozi svet, ki je otrokom blizu. Učencem želimo ponuditi možnost, da lahko kot temelj za učenje matematike uporabijo svoja močna področja, kot so gibanje, domišljija, ustvarjanje, raziskovanje ter želja po skupni igri, in jim s tem olajšamo prehod od konkretnega k abstraktnemu.

V drugem razredu poteka Gozdoljub dve šolski uri na teden, v tretjem in četrtem razredu na 14 dni po dve šolski uri, ko pride v razred še drugi strokovni učitelj. Letos so se k Gozdoljubu vključili tudi petošolcki, ki ga izvajajo najmanj enkrat na mesec. Prav tako, tudi izven Gozdoljuba, velikokrat koristimo naše šolsko igrišče za pouk v naravi.

Poleg vseh pozitivnih lastnosti Gozdoljuba bomo preko dela v skupinah pri učencih spodbujali razvoj socialnih veščin. Učenci delajo v manjših skupinah in so aktivno vključeni v proces učenja. Učenci imajo možnost, da se sami učijo in ali pa si med seboj pomagajo. Pozitivni odnosi vplivajo na učenje in delo v razredu.

Pouk v naravi vodijo vse učiteljice na razredni stopnji od 1. do 5. razreda ter druge strokovne delavke ali zunanji izvajalci.

Koordinatorici: Maja Trojar Kepic in Janja Bračko

Vse aktivnosti lahko spremljate v naši FOTOGALERIJI v mapi GOZDOLJUB.

Prav tako smo del mreže gozdnih vrtcev in šol iz Slovenije.

(Skupno 1.048 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost