Skoči na glavno vsebino
Select Page

Organi šole

ORGANI ŠOLE

SVET ŠOLE

Šolo upravljata ravnatelj, ki je pedagoški vodja in poslovodni organ, ter Svet šole, ki ga sestavljajo:

– predstavniki staršev (Petra Tramte, Tea Stražar, Simon Zupanc)

– predstavniki ustanovitelja (Lidija Goljat Prelogar, Nataša Drakulič Pevc, Nina Triller Albreht)

– predstavniki delavcev šole (Andrej Čemažar, Jerneja Eržen, Andreja Jesenik Jelenc, Gorazd Pintar, Bernarda Pohleven)

Predsednica Sveta šole je ga. Bernarda Pohleven, namestnica pa ga. Tea Stražar. 

Prvi sestanek Sveta šole v šolskem letu 2023/24 bo predvidoma v sredo, 27. 9. 2023 ob 18.15.

SVET STARŠEV

Za organizirano uresničevanje interesa staršev se v javni šoli oblikuje Svet staršev. Predsednica Sveta staršev je ga. Petra Tramte.
Svet staršev je sestavljen tako, da ima v njem vsak oddelek po enega predstavnika, ki ga starši izvolijo na prvem roditeljskem sestanku oddelka. Sestava Sveta staršev v tem šolskem letu se nahaja v rubriki ZA STARŠE IN UČENCE.
Sveti staršev se lahko povežejo v lokalne oziroma regionalne aktive svetov staršev. Lokalni oziroma regionalni aktivi svetov staršev lahko ustanovijo nacionalno zvezo aktivov.

Prvi sestanek v šolskem letu 2023/24 bo predvidoma v sredo, 28. 9. 2023 ob 18.00.

STROKOVNI ORGANI

UČITELJSKI ZBOR

Učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci javne šole.

ODDELČNI UČITELJSKI ZBOR

Oddelčni učiteljski zbor sestavljajo strokovni delavci, ki opravljajo vzgojno-izobraževalno delo v posameznem oddelku.

RAZREDNIK

Razrednik:

vodi delo oddelčnega učiteljskega zbora,

analizira vzgojne in učne rezultate oddelka,

skrbi za reševanje vzgojnih in učnih problemov posameznih učencev,

sodeluje s starši in šolsko svetovalno službo,

odloča o vzgojnih ukrepih ter opravlja druge naloge v skladu z zakonom.

STROKOVNI AKTIVI

Strokovne aktive v šoli sestavljajo učitelji oziroma predavatelji istega predmeta oziroma predmetnih področij.

Svet šole je imenoval pritožbeno komisijo, ki jo sestavlja deset članov (šest predstavnikov strokovnih delavcev šole, dva predstavnika strokovnih delavcev druge šole in dva predstavnika staršev). Le-ta odloča o pritožbah v zvezi z uresničevanjem pravic in dolžnosti otroka oziroma učenca.

(Skupno 2.298 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost