Select Page

Zaposleni – razredniki, nerazredniki, dopoldanske govorilne ure, e-naslovi

Funkcija Ime in priimek Govorilne ure Elektronski naslov
Ravnatelj Marko Primožič marko.primozic(at)os-igroharja.si
Pomočnica ravnatelja Maja Doljak maja.doljak(at)os-igroharja.si
Pomočnica ravnatelja Irena Frakelj Kešnar irena.frakelj-kesnar(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Tadeusz Sadowski Bukovica Irena Benedičič irena.benedicic(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Bukovščica Alenka Magajne Germ alenka.magajne-germ(at)os-igroharja.si
Vodja PŠ Sv. Lenart Maja Habjan maja.habjan(at)os-igroharja.si
 

MATIČNA ŠOLA Učitelji od 1. do 5. razreda

učitelj poučuje razrednik govorilna ura prostor Elektronski naslov
Andreja Šifrer 1.a 1.a učilnica 111 andreja.sifrer(at)os-igroharja.si
Valentina Žagar Druga učiteljica v 1.a učilnica 111 tina.zagar(at)os-igroharja.si
Jerneja Eržen 1.b 1.b  učilnica 112 jerneja.erzen(at)os-igroharja.si
Nina Zupanc Druga učiteljica v 1.b učilnica 112 nina.zupanc(at)os-igroharja.si
Maja Trojar Kepic 2.a 2.a učilnica 110 maja.trojar-kepic(at)os-igroharja.si
Tatjana Jeram 2.b 2.b učilnica g13 tatjana.jeram(at)os-igroharja.si
Maja Hudolin 2.c 2.c učilnica 133 maja.hudolin(at)os-igroharja.si
Ivanka Dolenc 3.a 3.a učilnica 203 ivanka.dolenc(at)os-igroharja.si
Urška Ziherl daljša odsotnost učilnica 204 urska.ziherl(at)os-igroharja.si
Mirjam Urbas 4.b 4.b učilnica 201 mirjam.urbas(at)os-igroharja.si
Irena Peternel 4.a 4.a učilnica 202 irena.peternel(at)os-igroharja.si
Janja Bračko Mesec 4.c 4.c učilnica 120 janja.bracko(at)os-igroharja.si
Branka Mali 5.a 5.a učilnica 240 branka.mali(at)os-igroharja.si
Jerneja Tolar 5.b 5.b učilnica 241 jerneja.tolar(at)os-igroharja.si
Vlasta Himidi OPB Po vnaprejšnjem dogovoru s starši vlasta.himidi(at)os-igroharja.si
Tjaša Jarc OPB tjasa.jarc(at)os-igroharja.si
Darja Čadež OPB darja.cadez(at)os-igroharja.si
Irena Frakelj Kešnar OPB Po vnaprejšnjem dogovoru s starši irena.frakelj-kesnar(at)os-igroharja.si
Martina Šmid OPB Po vnaprejšnjem dogovoru s starši martina.smid(at)os-igroharja.si
Tjaša Frelih OPB tjasa.frelih(at)os-igroharja.si
Maja Doljak OPB Po vnaprejšnjem dogovoru s starši maja.doljak(at)os-igroharja.si
Mihela Kokelj daljša odsotnost mihela.kokelj(at)os-igroharja.si
Matej Mavri 3.b Učilnica 204 matej.mavri(at)os-igroharja.si
Majda Jeraj OPB majda.jeraj(at)os-igroharja.si
Nina Zupanc OPB nina.zupanc(at)os-igroharja.si
Luka Okršlar OPB luka.okrslar(at)os-igroharja.si

Učitelji od 6. do 9. razreda

učitelj poučuje Razrednik govorilna ura prostor Elektronski naslov
Luka Planinc geografija 8.a učilnica 226 luka.planinc(at)os-igroharja.si
Tatjana Ignatov Žlebnik angleščina 8.b učilnica 214 tatjana.ignatov-zlebnik(at)os-igroharja.si
Nataša Ivanušič matematika 8.c učilnica 123 natasa.ivanusic(at)os-igroharja.si
Barbara Juvančič matematika 9.a učilnica 128 barbara.juvancic(at)os-igroharja.si
Janez Beguš tehnika in tehnologija 9.b učilnica 135 janez.begus(at)os-igroharja.si
Gorazd Pintar glasbena umetnost 9.c učilnica 140 gorazd.pintar(at)os-igroharja.si
Jože Kordiš šport 6.b učilnica 219 joze.kordis(at)os-igroharja.si
Jana Ržen biologija, naravoslovje, gospodinjstvo 6.c učilnica 221 jana.rzen(at)os-igroharja.si
Bernarda Pohleven gibanje – razširjeni program, šport 7.a učilnica 229 bernarda.pohleven(at)os-igroharja.si
mag. Tina Osterman kemija, naravoslovje 7.b učilnica 224 tina.osterman(at)os-igroharja.si
Katarina Pegam angleščina 7.c učilnica 211 katarina.pegam(at)os-igroharja.si
Maja Bajželj Plešec gibanje – razširjeni program, šport maja.bajzelj-plesec(at)os-igroharja.si
Petra Primc Marko likovna umetnost 6.a učilnica 137 petra.primc-marko(at)os-igroharja.si
Tjaša Jarc nemščina,  koordinatorka projekta JEŠT kabinet TJA tjasa.jarc(at)os-igroharja.si
Nina Bokal fizika, matematika učilnica 125 nina.bokal(at)os-igroharja.si
Manca Mikelj slovenščina učilnica 219 manca.mikelj(at)os-igroharja.si
Sabina Leben daljša odsotnost
Gordana Marković angleščina kabinet TJA gordana.markovic(at)os-igroharja.si
Špela Jazbar matematika, tehnika in tehnologija učilnica 128 spela.jazbar(at)os-igroharja.si
Urška Škerjanec laborantstvo
Mara Peternelj gibanje – razširjeni program, šport kabinet ŠPO mara.peternelj(at)os-igroharja.si
Kristina Poljanšek daljša odsotnost
Blaženka Ravnikar naravoslovje, gospodinjstvo učilnici 221, 130 blazka.ravnikar(at)os-igroharja.si
Martina Susman koordinatorka projekta Pogum Pisarna 121 martina.susman(at)os-igroharja.si
Majda Šubic računalništvo učilnica 117 majda.subic(at)os-igroharja.si
Barbara Trdina zgodovina učilnica 229 barbara.trdina(at)os-igroharja.si
Andreja Črnivec državljanska kultura in etika kabinet ZGO – GEO andreja.crnivec(at)os-igroharja.si
Sanja Podgornik Bokal slovenščina sanja.podgornik-bokal(at)os-igroharja.si
Nina Sladič koordinatorka projekta Ješt nina.sladic(at)os-igroharja.si
PŠ BUKOVICA
učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Tanja Veber  1., 2. razred tanja.veber(at)os-igroharja.si
Andreja Jesenik Jelenc  3. razred  andreja.jesenik-jelenc(at)os-igroharja.si
 Irena Benedičič  4., 5. razred irena.benedicic(at)os-igroharja.si
Andreja Črnivec  OPB Po vnaprejšnjem dogovoru s starši andreja.crnivec(at)os-igroharja.si
Martin Draksler  OPB martin.draksler(at)os-igroharja.si
Barbara Traven Teraž Drugi učitelj v 1. razredu barbara.traven-teraz(at)os-igroharja.si

PŠ BUKOVŠČICA

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Tinkara Šušteršič 1.,3. razred tinkara.sustersic(at)os-igroharja.si
 Alenka Magajne Germ 4.,5. razred alenka.magajne-germ(at)os-igroharja.si
Barbara Traven Teraž OPB barbara.traven-teraz(at)os-igroharja.si

PŠ SV. LENART

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Maja Habjan  1. ,2. razred maja.habjan(at)os-igroharja.si
Anja Čibej 3., 4., 5. razred anja.cibej(at)os-igroharja.si
Jera Šuštar Drugi učitelj v 1. razredu jera.sustar(at)os-igroharja.si
Tinkara Pokorn OPB tinkara.pokorn(at)os-igroharja.si

Knjižnica

učitelj poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Anica Benedičič Knjižnica anica.benedicic(at)os-igroharja.si

Svetovalna služba

strokovni delavec poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Judita Slabe Vsak dan dopoldne po dogovoru, popoldne 1. torek v mesecu Pisarna 251 judita.slabe(at)os-igroharja.si
Martina Susman Po vnaprejšnjem dogovoru s starši, skupne govorilne ure Pisarna 121 martina.susman(at)os-igroharja.si
Katrin Kopač Po vnaprejšnjem dogovoru s starši, skupne govorilne ure Pisarna 252 katrin.kopac(at)os-igroharja.si

Učitelji dodatne strokovne pomoči

strokovni delavec poučuje govorilna ura prostor Elektronski naslov
Polonca Maček DSP Po vnaprejšnjem dogovoru s starši, skupne govorilne ure Kabinet DSP polona.macek(at)os-igroharja.si
Maja Benedičič DSP Po vnaprejšnjem dogovoru s starši, skupne govorilne ure Pisarna 116 maja.benedicic(at)os-igroharja.si
Martina Susman DSP Po vnaprejšnjem dogovoru s starši, skupne govorilne ure Pisarna 121 martina.susman(at)os-igroharja.si
Računalničar Elektronski naslov
Rok Berčič rok.bercic(at)os-igroharja.si

 

Tajnica VIZ Elektronski naslov Uradne ure
Darja Beguš darja.begus(at)os-igroharja.si Vsak delovni dan od 7.00 – 14.00
Računovodstvo Opravlja delo Elektronski naslov Uradne ure
Milena Potočnik računovodkinja racunovodja(at)os-igroharja.si Vsak delovni dan med 7.45 – 9.30
Zdenka Rakovec knjigovodkinja  osig.knjigovodja(at)guest.arnes.si Vsak delovni dan med 10.30 – 12.00
Kuhinja – matična šola Elektronski naslov
Andreja Ažbe
Janez Klemenčič kuhinja(at)os-igroharja.si
Špela Potrebuješ
Ivanka Tomažič
 Hišniki – matična šola in podružnice Elektronski naslov
Andrej Čemažar  andrej.cemazar(at)os-igroharja.si
Boštjan Uršič
Ostali delavci šole:
Čistilke: Edina Đulsić, Andreja Jereb, Snežana Kajzer, Mirjana Kuprešak, Andreja Petrović, Ivanka Tomažič, Viktorija Torkar
Spremljevalka gibalno oviranega učenca: Irena Vodnik
***Vsi e-poštni naslovi, objavljeni na spletnih straneh OŠ Ivana Groharja, vsebujejo namesto znaka “@” nadomestni zapis “(at)” zaradi varovanja šolskih e-poštnih naslovov pred neželeno pošto. Prosimo vas, da pri pošiljanju e-pošte zapis “(at)” zamenjate z znakom “@”. Hvala za razumevanje.
(Skupno 17.307 obiskov, današnjih obiskov 3)
Dostopnost