Select Page

Spoštovani starši!

Osnovna šola vpisuje otroke v 1. razred v mesecu februarju za naslednje šolsko leto. Starši morajo v 1. razred vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati OŠ, dopolnili starost 6 let. Letos vpisujemo otroke rojene leta 2016.

Starši otroka vpišete v osnovno šolo v okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva.

Vpis v Osnovno šolo Ivana Groharja bo potekal od ponedeljka, 14. 2., do četrtka, 17. 2. 2022, v dopoldanskem in popoldanskem času, v pisarnah svetovalnih delavk. Vhod bo skozi glavni vhod. Z namenom zagotovitve varnega vpisa in skladno s priporočili NIJZ bo vpis potekal po vnaprej določenih terminih z vmesnimi premori, namenjenimi prezračevanju in razkuževanju prostorov. Za termin vpisa vas prosimo, da pokličete v tajništvo šole in s tajnico uskladite dan in uro vpisa, ki vam odgovarja. Pokličite na tel. številko 04 506 11 13 vsak delovnik med 7.00 in 14.00 od četrtka, 3. 2. do petka, 11. 2. 2022.

Na vpis pridite le v primeru, da ste zdravi oz. brez zdravstvenih zadržkov. V prostorih šole morate izpolnjevati PCT pogoj, uporabljati zaščitno masko in si ob vhodu v šolo razkužiti roke. Na vpis vabimo tudi bodočega prvošolca oziroma prvošolko.

Prosimo vas, da s seboj na vpis prinesete:

  • izpolnjen obrazec, ki ga prilagamo,
  • otrokov osebni dokument, da preverimo pravilnost EMŠO,
  • svoje pisalo za podpis vpisnega lista.

Sestanek s starši bo v sredo, 2. 2. 2022, ki se bo pričel ob 18.00  v videokonferenčnem srečanju preko aplikacije ZOOM, na povezavi, ki bo aktivna 10 minut pred začetkom sestanka. Meeting ID: 945 4153 0224 , Passcode: 704660 . V primeru, da se vam pojavijo težave z vključitvijo na videokonferenco lahko pokličete našo računalničarko Majdo Šubiv in vam bo pomagala reševati izziv. Dosegljiva je na telefonski številki 040 722 126.

Pred sestankom vas vabimo, da si ogledate predavanje naše svetovalne delavke o otrokovi pripravljenosti za učenje.

Lahko boste izbrali tudi neobvezni izbirni predmet angleščina.

Predstavitev neobveznega predmeta angleščina.

Šolski okoliš Osnovne šole Ivana Groharja obsega naslednja naselja: Binkelj, Bukovica, Bukovščica, Jarčje Brdo, hišna št. 1 (Občina Gorenja vas-Poljane), Knape, Krivo Brdo (Občina Gorenja vas-Poljane), Križna Gora, Moškrin, Pevno, Podlubnik, Pozirno, Praprotno, Rovte v Selški dolini, Sopotnica s hišno številko 9, Spodnja Luša, Stara Loka, Stirpnik, Strmica, Sv. Lenart, Sv. Tomaž, Ševlje, Vešter, Vincarje, Virlog, Trnje, Zgornja Luša.

Osnovna šola Ivana Groharja, Podlubnik 1, Škofja Loka je šola prijazna otrokom s posebnimi potrebami. Je šola brez arhitekturnih ovir. Zato ustanovitelj šole soglaša, da je primerna za vpis gibalno oviranih učencev ne glede na njihov šolski okoliš.

Starši, ki razmišljate o odlogu šolanja vašega otroka, morate vašega otroka vseeno vpisati.  Potrebno bo izpolniti vlogo, jo pisno obrazložiti zakaj vaš otrok še ni pripravljen za vstop v šolo in priložiti morebitne izvide zunanjih obravnav. V primeru, da teh izvidov nimate, bo vaš otrok od marca dalje oziroma takoj, ko bo to mogoče, vabljen na psihološki pregled pripravljenosti za šolo pri šolski psihologinji Juditi Slabe.  Pripravili smo obrazec, ki ga prosim izpolnite in prinesite s seboj na vpis.

Starši vpišete otroka v osnovno šolo v tistem šolskem okolišu, kjer imate trenutno prijavljeno bivališče. Če želite vpisati otroka na šolo v drugem šolskem okolišu (npr. zaradi selitve), opravite vpis na matični šoli, na drugi šoli pa vložite obrazloženo vlogo za prepis. Novo izbrana šola mora s prepisom soglašati.

Če želite vpisati otroka iz drugega šolskega okoliša v našo šolo izpolnite vlogo za prepis iz drugega šolskega okoliša in jo pošljite ali prinesite na našo šolo v 14 dneh po vpisu otroka na matični šoli.

Za dodatne informacije o vpisu lahko kontaktirate svetovalno delavko Polonco Maček na telefonsko številko 04 506 11 19 ali na e-naslov  polonca.macek@os-igroharja.si.

Lep pozdrav

Marko Primožič, ravnatelj

(Skupno 566 obiskov, današnjih obiskov 1)
Dostopnost